Kompleksowy remont czterech mieszkań i pełne dostosowanie ich do potrzeb usług społecznych realizowanych przez PSONI w Gdańsku

Metryczka publikacji