Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku - NOWE POSTĘPOWANIE

Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Na powyższej stronie prowadzonego postępowania są udostępniane:

  • wszystkie dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
  • oraz zmiany i wyjaśnienia treści SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu (105.72 KB)

 

Metryczka publikacji