Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu (128.44 KB)

Na powyższej stronie prowadzonego postępowania są udostępniane:

  • wszystkie dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
  • oraz zmiany i wyjaśnienia treści SWZ

 

Metryczka publikacji