Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Interwencja w sprawie uciążliwej emisji zanieczyszczeń powietrza

Formularze do pobrania:

- nie dotyczy -

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Miesiąc.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacji-pok. 103
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
punkt informacji - pok. 40
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2, 80-809 Gdańsk
punkt informacji
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Jakości Środowiska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
siedziba wydziału: ul. Kartuska 32/34
tel. 58 768 82 21

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U.2021.735 ze zm.),
  • Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U.2021.1973 ze zm.).

Inne informacje:

Wskazane jest podanie adresu i telefonu zgłaszającego oraz informacji umożliwiających identyfikację osoby lub firmy emitującej zanieczyszczenia.

Metryczka publikacji