Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zestawienie wartość umów podpisanych przez Miasto Gdańsk z organizacjami pozarządowymi w latach 2006 – 2012.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wartość umów podpisanych przez Miasto Gdańsk z organizacjami pozarządowymi w latach 2006 – 2012. Umowy dotyczą zlecania realizacji zadań publicznych Miasta Gdańska organizacjom pozarządowym z podziałem na główne zakresy współpracy, tj.pomoc społeczna, zdrowie i profilaktyka, aktywność obywatelska, kultura, edukacja i wypoczynek, ochrona środowiska, rozwój gospodarczy i rynek pracy, sport.

Zestawienie opracowano na podstawie corocznych Sprawozdań ze Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi.

Wersja PDF do pobrania (256.16 KB)

Metryczka publikacji