Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku

Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XLII/980/13 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. Dokument pozytywnie zaopiniowany przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego i przedstawiony Radzie Miasta Gdańska w dniu 29.04.2015 r.

Do pobrania:

Sprawozdanie - plik pdf (3.2 MB)

Metryczka publikacji