Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku

Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XXX/630/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2013. Dokument pozytywnie zaopiniowany przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego i przedstawiony Radzie Miasta Gdańska w dniu 29.04.2014 r.

Do pobrania:

Sprawozdanie - plik pdf (2.49 MB)

Metryczka publikacji