Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012

Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. Dokument pozytywnie zaopiniowany przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego i przedstawiony Radzie Miasta Gdańska w dniu 30.04.2013 r.

Załącznik:

Metryczka publikacji