Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi w 2017 roku.

Jest to jednocześnie sprawozdanie z wykonania uchwały Nr XXX/847/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017” zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/1038/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 roku.

Do pobrania:
Metryczka publikacji