Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok przyjęty 29 września 2011 uchwałą nr XVIII/305/11, zmieniony uchwałą: XXIII/462/2012 z 23 lutego 2012 oraz XXIV/499/2012 z 29 marca 2012 - tekst jednolity

Dnia 29 września 2011r. Rada Miasta Gdańska przyjęła Uchwałą nr XVIII/305/11 ?Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2012", zmieniła go uchwałami: XXIII/462/2012 z 23.02.2012 oraz XXIV/499/2012 z 29.03.2012

W załączeniu:

Program Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok (156 KB)

Metryczka publikacji