Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020

Szanowni Państwo,

przedkładamy Państwu do konsultacji projekt Wieloletniego programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 opracowany przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdańska oraz ekspertów zewnętrznych.

Zachęcamy do składania uwag i wniosków, które zostaną następnie przedłożone Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego do zaopiniowania.

Propozycje można przesyłać drogą elektroniczną do 30 października 2015 roku włącznie, na załączonym formularzu na adres katarzyna.lewinska@gdansk.gda.pl, bądź złożyć w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego przy ul. Kartuskiej 5, pok.205, II piętro, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek-8.00-16.00; środa -8.00-17.00; piątek-8.00-15.00.

Do pobrania:

  1. Projekt Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi (232.43 KB)
  2. Formularz konsultacji Wieloletniego Programu Współpracy (29.25 KB)
Metryczka publikacji