Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Formularz zgłaszania propozycji do projektu Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Poniżej znajduje się formularz zgłaszania propozycji do projektu Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok, na którym można przedstawić propozycje działań, nowych lub zmodyfikowanych priorytetowych obszarów i zadań jak również inicjatyw i przedsięwzięć.

Wszystkie Państwa uwagi i wnioski zostaną przedłożone zespołowi roboczemu ds. tworzenia programu współpracy na 2015 rok, który składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdańska, celem ich przeanalizowania i zaopiniowania pod kątem możliwości włączenia do programu współpracy na kolejny rok. 

Do pobrania:

Formularz zgłaszania propozycji do projektu Programu Współpracy na 2015 r (54 KB)

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres:katarzyna.lewinska@gdansk.gda.pl lub andrzej.szkutnik@gdansk.gda.pl bądź złożyć w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego przy ul. Kartuskiej 5, II piętro, pok. 208 (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku tj. poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00 - 16.00, środa 8.00 - 17.00, piątek 8.00 - 15.00)

w terminie do dnia 10 września 2014 r.

Metryczka publikacji