Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Ewaluacja Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015

Raport z ewaluacji Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015 przeprowadzonej w 2016 r. przez Ośrodek Badań i Analiz Społecznych
Metryczka publikacji