BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Użyczenie lokalu użytkowego (dotyczy podmiotów nie prowadzących działalności zarobkowej).

Formularze do pobrania:

- nie dotyczy -

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 • podanie o użyczenie lokalu z uzasadnieniem,
 • statut,
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • podanie z uzasadnieniem, dowód kwalifikacji zawodowych rzemieślnika (dyplom ukończenia wyższej lub ponadgimnazjalnej szkoły o profiulu technicznym). W każdym przypadku należy dołączyć zaświadczenie z właściwego Biura Mieszkańców o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Kompetencje posiadają Gdańskie Nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacyjny
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16, 17
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Gdańskie Nieruchomości
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • ustawa o samorządzie gminnym,
 • uchwała Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005r. w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału miasta na strefy czynszowe.

Inne informacje:

Przyjęcia interesantów odbywają się na Sali Obsługi przy ul. Partyzantów 74 (budynek B) - stanowiska Nr 3 i Nr 4 na parterze.

 • poniedziałek 8.00 - 16.00
 • wtorek 8.00 - 16.00
 • środa 8.00 - 17.00
 • czwartek 14.00 - 16.00
 • piątek 8.00 - 15.00
metryczka publikacji