BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Problemy związane z dzikimi zwierzętami na terenie miasta Gdańska

Procedura zwierzęta - interwencje
 

Formularze do pobrania:

- nie dotyczy -

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

  • pisma mieszkańców (zarządców administracyjnych, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów pracy),
  • powiadomienia telefoniczne lub mailowe do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej lub Gdańskiego Centrum Kontaktu.

 

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Sprawę załatwia się na bieżąco poprzez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejską, Gdańskie Centrum Kontaktu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, a po godzinach pracy (od 16.00 do 8.00 rano dnia następnego) i w dni wolne od pracy, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na podstawie zawartych umów. Odpowiedzi na pismo udziela WBiZK zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Miejsce przesłania dokumentów:
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Miejsce złożenia dokumentów:
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacyjny
tel. 58 323 69 00

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16, 17
tel. 58 323 60 64 do 67

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4
ul. Wilanowska 2 80-803 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Wyspiańskiego 9A
80-432 Gdańsk

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 2015 r. poz.2168 t.j.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 j.t.),
  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O ochronie zwierząt (Dz.U. 2014 r. poz. 1659 t.j.),
  • ustawa z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 j.t.),
  • ustawa z 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.460 t.j.),
  • ustawa z 5 grudnia 2008 r. O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz.947 t.j.),
  • uchwała Nr V/52/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu postępowania z dzikimi zwierzętami na terenie miasta Gdańska.

Inne informacje:

Dotyczy tylko dzików, saren, borsuków, jenotów na terenie Gminy Gdańsk.

metryczka publikacji