Publikacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej wprowadzane są do rejestru niezwłocznie po ich wpłynięciu do urzędu, natomiast informacje dotyczące realizacji wniosków umieszczane są w ciągu 7 dni od daty udzielenia odpowiedzi.

W przypadku dostrzeżenia braku w rejestrze wniosku pomimo upływu 7 dni od daty wpływu do urzędu, prosimy o przekazanie informacji na adres wso@gdansk.gda.pl

Wczytywanie...