Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska dla osób fizycznych

Formularze do pobrania (tylko do wglądu - wniosek należy złożyć elektronicznie w systemie Witkac):

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

Za pośrednictwem elektronicznego systemu witkac.pl wybierając nabór do Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska należy złożyć za pośrednictwem Formularza Elektronicznego systemu Witkac, dostępnego pod adresem https://witkac.pl, gdzie został umieszczony Elektroniczny Formularz o przyznanie Stypendium, wybierając nabór na Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska dla osób fizycznych - wniosek zawierający dane osobowe kandydata, życiorys artystyczny oraz opis proponowanego
 • Portfolio Wnioskodawcy - rozumiane jako źródło najistotniejszych danych o dorobku twórczym, w tym najważniejszych osiągnięć na podstawie których komisja będzie mogła określić przebieg dotychczasowej kariery artystycznej i ocenić umiejętności czy stopień przygotowań potrzebny do realizacji projektu. Mogą się na niego składać fragmenty utworów, katalogi wystaw, fotografie, utwory muzyczne, publikacje, rekomendacje, recenzje, szkice planowanych dzieł itd.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wnioski składane są:

I nabór - do 10 stycznia danego roku kalendarzowego,

II nabór - do 10 czerwca danego roku kalendarzowego;

 

za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl wybierając nabór do Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska.

Potwierdzenia złożenia wniosku należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia danego naboru.

Potwierdzenie złożenia wniosku należy złożyć :

 • osobiście - Urząd Miejski w Gdańsku lub w Zespołach Obsługi Mieszkańców nr 1, 3, 4

   

  ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1

  ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk

  punkt informacji – pok. 103

  tel.: 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

   

  ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3

  ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

  punkt informacji – pok. 40

  tel.: 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

   

  ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4

  ul. Wilanowska 2, 80-809 Gdańsk

  punkt informacji

  tel.: 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu    

lub

 • przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku. W przypadku przesłania Potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, o terminie złożenia  decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku

lub

 • korzystając z ePUAP, elek. Skrzynka podawcza: ePUAP /UMGDA/SkrytkaESP.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Prezydenta ds. Kultury
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 123
tel. 58 323 60 48

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

Inne informacje:

- nie dotyczy -

Metryczka publikacji