BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Straż Miejska w Gdańsku

Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Straż Miejska w Gdańsku
Straż Miejska w Gdańsku
ul. Elbląska 54/60
80-724 Gdańsk
NIP: 583-001-05-85
REGON: 190539289
tel.: +48 58 301 30 11
fax: +48 58 346 28 11
e-mail: sm@gdansk.gda.pl

Unieważnione dokumenty

  1. Unieważnia się legitymację służbową strażnika miejskiego Straży Miejskiej w Gdańsku nr 198/2009 na nazwisko Wojciech Soliwodzki - 11.04.2019 r.
  2. Unieważnia się legitymację służbową pracownika Straży Miejskiej w Gdańsku nr 6/11 L na nazwisko Ryszard Dzwonkowski.
  3. Unieważnia się legitymację służbową strażnika miejskiego nr 1867/0004 na nazwisko Andrzej Aniołczyk.
  4. Unieważnia się legitymację służbową strażnika miejskiego nr 1628/0209 na nazwisko Katarzyna Bobowicz.
  5. Unieważnia się legitymację służbową strażnika miejskiego nr 1631/0025 na nazwisko Grzegorz Cymanowski.
  6. Unieważnia się legitymację służbową strażnika miejskiego nr 1537/0103 na nazwisko Grzegorz Pawlak.
  7. Unieważnia się upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 164/2015 oraz upoważnienia do kontroli ruchu drogowego nr 306/2015 na nazwisko Filip Panek.
  8. Unieważnia się legitymację służbową strażnika miejskiego nr 1484/0047 na nazwisko Jolanta Guzikowska.
  9. Unieważnia się legitymację służbową strażnika miejskiego nr 1381/1178 na nazwisko Michał Gajewski. 
  10. Unieważnia się upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 215/2015, upoważnienie do kontroli ruchu drogowego nr 208/2016 oraz upoważnienie do sprawowania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska kontroli w zakresie ochrony środowiska przed odpadami nr 11/2013 na nazwisko Piotr Weichbroth.
metryczka publikacji