Unieważnione dokumenty

 1. Unieważnia się legitymację służbową strażnika miejskiego Straży Miejskiej w Gdańsku nr 198/2009 na nazwisko Wojciech Soliwodzki - 11.04.2019 r.
 2. Unieważnia się legitymację służbową pracownika Straży Miejskiej w Gdańsku nr 6/11 L na nazwisko Ryszard Dzwonkowski.
 3. Unieważnia się legitymację służbową strażnika miejskiego nr 1867/0004 na nazwisko Andrzej Aniołczyk.
 4. Unieważnia się legitymację służbową strażnika miejskiego nr 1628/0209 na nazwisko Katarzyna Bobowicz.
 5. Unieważnia się legitymację służbową strażnika miejskiego nr 1631/0025 na nazwisko Grzegorz Cymanowski.
 6. Unieważnia się legitymację służbową strażnika miejskiego nr 1537/0103 na nazwisko Grzegorz Pawlak.
 7. Unieważnia się upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 164/2015 oraz upoważnienia do kontroli ruchu drogowego nr 306/2015 na nazwisko Filip Panek.
 8. Unieważnia się legitymację służbową strażnika miejskiego nr 1484/0047 na nazwisko Jolanta Guzikowska.
 9. Unieważnia się legitymację służbową strażnika miejskiego nr 1381/1178 na nazwisko Michał Gajewski. 
 10. Unieważnia się upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 215/2015, upoważnienie do kontroli ruchu drogowego nr 208/2016 oraz upoważnienie do sprawowania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska kontroli w zakresie ochrony środowiska przed odpadami nr 11/2013 na nazwisko Piotr Weichbroth.
 11. Unieważnia się legitymację służbową strażnika miejskiego nr 203/2008, nr druku:3130 na nazwisko Maciej Strysik.
 12. Unieważnia się legitymację służbową strażnika miejskiego nr 304/2020, nr druku: 3021 na nazwisko Grzegorz Reiwer.
 13. Unieważnia się legitymację służbową strażnika miejskiego nr 217/1998, nr druku: 2811 na nazwisko Krzysztof Waks - 16.08.2021 r.
 14. Unieważnia się legitymację służbową strażnika miejskiego nr 327/2020, nr druku: 3147 na nazwisko Marcin Bucholc - 25.08.2021 r.
 15. Unieważnia się legitymację służbową strażnika miejskiego nr 027/2017, nr druku: 2655 na nazwisko Marcin Cieśliński - 08.09.2021 r.