Komisja Edukacji

Skład komisji:


Zakres działania:

  1. Polityka w zakresie funkcjonowania samorządowych przedszkoli, szkół i placówek.
  2. Pomoc w organizacji szkół z uwzględnieniem ich bazy lokalowej.
  3. Współpraca w zakresie realizacji zadań edukacyjnych ze szkołami wyższymi, instytucjami rynku pracy i organizacjami społeczno-politycznymi zainteresowanymi problemami edukacji.
  4. Rozpatrywanie i opiniowanie zadań z zakresu remontów i inwestycji w przedszkolach, szkołach i placówkach.
  5. Szkolna baza noclegowa, w tym działalność Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego.
  6. Współpraca z lokalnymi samorządami gdańskimi w sektorze edukacji, w tym inwestycji w tym zakresie.

 

Obsługa merytoryczna

p. Irena Dondziak pok. 120, tel. 58 323 70 65, 
e-mail: 
irena.dondziak@gdansk.gda.pl

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
                              Rok 2024
05.06.2024   porządek 05.06.2024 (60.18 KB, pdf)