Komisja Kultury

Skład komisji:


Zakres działania:

 1. Polityka w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury.
 2. Wspieranie inicjatyw o charakterze kulturalnym.
 3. Dbanie o lokalne dziedzictwo kulturalne.
 4. Promocja kultury i działań kulturalnych wśród mieszkańców.
 5. Ochrona zabytków. Zgłaszanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wniosków o wpisanie do rejestru zabytków zasługujących na to dóbr kultury.
 6. Inicjowanie i opiniowanie inicjatyw mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego.
 7. Współpraca przy opiniowaniu wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w dziedzinie kultury.
 8. Opiniowanie wniosków o udzielenie dotacji w zakresie ochrony zabytków.
 9. Wnioskowanie, rozpatrywanie i opiniowanie zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych z kulturą.
 10. Współpraca z samorządami lokalnymi w zakresie kultury.
 11. Promocja kulturalna miasta na arenie krajowej i międzynarodowej.

 

Obsługa merytoryczna
p. Emilia Mikita, pok. 121, tel. 58 323 70 28, 
e-mail: emilia.mikita@gdansk.gda.pl

Plany Pracy Pobierz plik
na 2024

plan pracy (102.13 KB, pdf)

terminarz (238.71 KB, pdf)

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
                              Rok 2024
17.06.2024 porządek 17.06.2024 (70.31 KB, pdf)
04.06.2024 porządek 04.06.2024 (70.62 KB, pdf)  
Protokół z posiedzenia z dnia Pobierz plik
                              Rok 2024
16.05.2024 protokół 16.05.2024 (42.82 KB, pdf)