Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki

Skład komisji:


Zakres działania:

 1. Polityka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej jako formy spędzania czasu wolnego.
 2. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu w mieście.
 3. Współpraca przy opiniowaniu wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie sportu oraz stowarzyszenia kultury fizycznej.
 4. Promocja sportu.
 5. Wnioskowanie, rozpatrywanie i opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych oraz remontowych w zakresie Sportu, Rekreacji i Turystyki.
 6. Polityka w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji jako formy spędzania czasu wolnego oraz elementu dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne mieszkańców Gdańsk.
 7. Podejmowanie działań związanych z polepszeniem dostępności boisk, placów zabaw i innych elementów infrastruktury służącej rekreacji i sportowi amatorskiemu.
 8. Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.
 9. Dzielnicowe Centra Sportu.
 10. Promocja walorów wypoczynkowych gminy na arenie krajowej i międzynarodowej.
 11. Tworzenie warunków dla właściwej organizacji i rozwoju turystyki w mieście jako ważnej dziedziny gospodarki, z poszanowaniem dobrostanu społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Miasta Gdańska.
 12. Opiniowanie inicjatyw związanych z rozwojem turystyki.
 13. Polityka w zakresie promocji turystycznej Miasta Gdańska na arenie krajowej i międzynarodowej.
 14. Współpraca przy tworzeniu materiałów promocyjnych miasta.

 

Obsługa merytoryczna

p. Joanna Świeczkowska, pok. 111, tel. 58 323 70 30,
e-mail: joanna.swieczkowska@gdansk.gda.pl

Plany Pracy Pobierz plik
na 2024 rok plan pracy (62.43 KB, pdf)
Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
                                Rok 2024
05.06.2024 porządek 05.06.2024 (44.07 KB, pdf)