Komisja Samorządu i Ładu Publicznego

Skład komisji:


Zakres działania:

1. Wewnętrzny ustrój gminy, związków gmin, jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego.
2. Współdziałanie z jednostkami pomocniczymi samorządu terytorialnego.
3. Weryfikacja prawa miejscowego.
4. Interpretacja regulaminu Rady Miasta Gdańska i statutu Miasta Gdańska.
5. Współdziałanie z Policją, Miejska Strażą Porządkową, Strażą Pożarną i innymi instytucjami w sprawie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego.
6. Współdziałanie przy organizacji wyborów ławników do sądów powszechnych.
7. Opiniowanie działań miasta z zakresu bezpieczeństwa i ładu publicznego.
8. Bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań własnych gminy.
9. Stymulowanie długofalowego współdziałania samorządu z organizacjami pozarządowymi.
10. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.

 

Obsługa merytoryczna

p. Magdalena Garbowska, pokój nr 121, tel.: 58 323 70 21, fax: 58 323 70 71
e-mail: magdalena.garbowska@gdansk.gda.pl

Plany Pracy Pobierz plik
na 2022 rok

plan pracy (96.07 KB)

na 2021 rok

plan pracy (405.71 KB)
terminarz (139.44 KB)

na 2020 rok plan pracy (413.57 KB)
na 2019 rok plan pracy (410.67 KB)

 

Sprawozdania Pobierz plik
za 2021 rok 2021 rok (125.87 KB)
za 2020 rok 2020 rok (537.88 KB)
za 2019 rok 2019 rok (724.5 KB)

 

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Rok 2018/2019/2020/2021/2022/2023
02.02.2023 porządek 02.02.2023 (100.63 KB)
08.12.2022 porządek 8.12.2022 (100.04 KB)
17.11.2022 porządek 17.11.2022 (99.86 KB)
20.10.2022 porządek 20.10.2022 (103.87 KB)
22.09.2022 porządek 22.09.2022 (132.92 KB)
18.08.2022 porządek 18.08.2022 (153.03 KB)
23.06.2022 porządek 23.06.2022 (153.78 KB)
19.05.2022 porządek 19.05.2022 (120.36 KB)
21.04.2022 porządek 21.04.2022 (126.75 KB)
31.03.2022 porządek 31.03.2022 (105.34 KB)
24.03.2022 porządek 24.03.2022 (123.7 KB)
02.03.2022 porządek 02.03.2022 (118.96 KB)
24.02.2022 porządek 24.02.2022 (164.72 KB)
25.01.2022 porządek 25.01.2022 (136.11 KB)
20.01.2022 porządek 20.01.2022 (138.53 KB)
09.12.2021 porządek 09.12.2021 (130.99 KB)
25.11.2021 porządek 25.11.2021 (128.78 KB)
18.11.2021 porządek 18.11.2021 (145.13 KB)
21.10.2021 porządek 21.10.2021 (130.22 KB)
23.09.2021 porządek 23.09.2021 (129.9 KB)
23.08.2021 porządek 23.08.2021 (132.23 KB)
17.06.2021 porządek 17.06.2021 (152.6 KB)
20.05.2021 porządek 20.05.2021 (248.3 KB)
22.04.2021 porządek 22.04.2021 (215.23 KB)
18.03.2021 porządek 18.03.2021 (404.6 KB)
18.02.2021 porządek 18.02.2021 (156.94 KB)
21.01.2021 porządek 21.01.2021 (166.56 KB)
10.12.2020 porządek 10.12.2020 (188.63 KB)
19.11.2020 porządek 19.11.2020 (284.19 KB)
22.10.2020 porządek 22.10.2020 (168.63 KB)
19.09.2020 porządek 19.09.2020 (168.2 KB)
24.08.2020 porządek 24.08.2020 (216.8 KB)
18.06.2020 porządek 18.06.2020 (221.89 KB)
21.05.2020 porządek 21.05.2020 (181.02 KB)
 23.04.2020 porządek 23.04.2020 (188.47 KB)
ODWOŁANA
19.03.2020
porządek 19.03.2020 (160.84 KB)
20.02.2020 porządek 20.02.2020 (193.55 KB)  
23.01.2020 porządek 23.01.2020 (158.27 KB)
12.12.2019 porządek 12.12.2019 (179.34 KB)
21.11.2019 porządek 21.11.2019 (238.04 KB)
17.10.2019 porządek 17.10.2019 (199.41 KB)
19.09.2019 porządek 19.09.2019 (216.72 KB)
22.08.2019 porządek 22.08.2019 (149.38 KB)
24.06.2019 porządek 24.06.2019 (190.72 KB)
23.05.2019 porządek 23.05.2019 (198.94 KB)
17.04.2019 porządek 17.04.2019 (206.47 KB)
21.03.2019 porządek 21.03.2019 (199.12 KB)
07.03.2019 porządek 7.03.2019 (115.25 KB)
28.02.2019 porządek 28.02.2019 (210.92 KB)
24.01.2019 porządek 20.01.2019 (192.6 KB)
11.12.2018 porządek 11.12.2018 (121.02 KB)
28.11.2018 porządek 28.11.2018 (180.46 KB)

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Rok 2018/2019/2020/2021/2022
08.12.2022 protokół 08.12.2022 (132.24 KB)
20.10.2022 protokół 20.10.2022 (138.01 KB)
22.09.2022 protokół 22.09.2022 (239.54 KB)
18.08.2022 protokół 18.08.2022 (116.84 KB)
23.06.2022 protokół 23.06.2022 (129.88 KB)
26.05.2022 protokół 26.05.2022 (80.23 KB)
19.05.2022 protokół 19.05.2022 (95.49 KB)
21.04.2022 protokół 21.04.2022 (184.69 KB)
31.03.2022 protokół 31.03.2022 (113.73 KB)
24.03.2022 protokół 24.03.2022 (142.43 KB)
24.02.2022 protokół 24.02.2022 (91.51 KB)
25.01.2022 protokół 25.01.2022 (104.67 KB)
20.01.2022 protokół 20.01.2022 (259.35 KB)
09.12.2021 protokół 9.12.2021 (170.73 KB)
25.11.2021 protokół 25.11.2021 (178.64 KB)
18.11.2021 protokół 18.11.2021 (246.88 KB)
21.10.2021 protokół 21.10.2021 (231.84 KB)
23.09.2021 protokół 23.09.2021 (221.91 KB)
23.08.2021 protokół 23.08.2021 (192.51 KB)
17.06.2021 protokół 17.06.2021 (219.9 KB)
20.05.2021 protokół 20.05.2021 (1.08 MB)
22.04.2021 protokół 22.04.2021 (1.73 MB)
18.03.2021 protokół 18.03.2021 (677.05 KB)
18.02.2021 protokół 18.02.2021 (698.92 KB)
21.01.2021 protokół 21.01.2021 (1.01 MB)
10.12.2020 protokół 10.12.2020 (545.72 KB)
19.11.2020 protokół 19.11.2020 (587.01 KB)
22.10.2020 protokół 22.10.2020 (553.59 KB)
17.09.2020 protokół 17.09.2020 (2.88 MB)
24.08.2020 protokół 24.08.2020 (643.94 KB)
18.06.2020 protokół 18.06.2020 (930.92 KB)
21.05.2020 protokół 21.05.2020 (587.16 KB)
23.04.2020 protokół 23.04.2020 (557.96 KB)
20.02.2020 protokół 20.02.2020 (932.85 KB)
23.01.2020 protokół 23.01.2020 (550.26 KB)
12.12.2019 protokół 12.12.2019 (892.72 KB)
21.11.2019 protokół 21.11.2019 (560.79 KB)
17.10.2019 protokół 17.10.2019 (828.57 KB)
19.09.2019 protokół 19.09.2019 (1.02 MB)
22.08.2019 protokół 22.08.2019 (537.21 KB)
24.06.2019 protokół 24.06 2019. (567.99 KB)
23.05.2019 protokół 23.05.2019 (455.49 KB)
17.04.2019 protokół 17.04.2019 (952.45 KB)
21.03.2019 protokół 21.03.2019 (4.25 MB)  
07.03.2019   protokół 7.03.2019 (341.46 KB)
28.02.2019 protokół 28.02.2019 (3.5 MB)
24.01.2019 protokół 24.01.2019 (2.37 MB)
11.12.2018 protokół 11.12.2018 (1.18 MB)
28.11.2018 protokół 28.11.2018 (3.35 MB)
22.11.2018 protokół 22.11.2018 (230.9 KB)