BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Zakres obowiązków

Do kompetencji Skarbnika Miasta Teresy Blacharskiej należy:

 1. nadzór nad pracami związanymi z opracowaniem projektu budżetu Miasta,
 2. opracowywanie założeń polityki finansowej Miasta,
 3. współudział w wypracowywaniu polityki kształtowania cen za usługi komunalne,
 4. nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiz,
 5. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 6. nadzór nad wymiarem, poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych,
 7. nadzór nad opracowywaniem Wieloletniego Planu Finansowego oraz prognozy kwoty długu Miasta,
 8. nadzór nad płynności finansową Miasta,
 9. akceptacja dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
 10. nadzór nad pracami związanymi z dostosowywaniem przepisów wewnętrznych w zakresie rachunkowości i finansów Miasta do wymogów ustawowowych, 
 11. współpraca z bankami oraz z międzynarodowymi instytucjami finansowymi,
 12. koordynacja zadań związanych z windykacją należności Miasta,
 13. nadzorowanie spraw realizowanych przez:
  • Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska,
  • Wydział Budżetu Miasta i Podatków.
 14. współpraca z Komisjami Rady Miasta, a w szczególności z:
  • Komisją Strategii i Budżetu,
  • Komisją Rewizyjną.
metryczka publikacji