Kalendarz Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

III piętro, pokój nr 312
tel.: (+48 58) 323 63 12
prezydent@gdansk.gda.pl

Kalendarz na dzień 2024.06.14

09:30 - 10:30Spotkanie ze współpracownikami
10:45 - 11:45Otwarcie Jarmarku Hanzeatyckiego
12:00 - 14:00Szczyt Burmistrzów
14:30 - 15:00Pogrzeb Miriam Hraish - Szabanowicz
19:00 - 21:00Wieczór Lubecki