BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

III Kadencja (2015-2019)

Zarządzeniem Nr 1830/15 PMG z dnia 15 grudnia 2015 r. oraz zarządzeniem zmieniającym Nr 1961/15 PMG z dnia 31 grudnia 2015 r. Prezydent Miasta Gdańska powołał Gdańską Radę ds. Seniorów na III kadencję.

 

Skład Rady na III Kadencję:

1) Agnieszka Buczyńska

2) Natalia Cyrzan

3) Piotr Czekanowski

4) Gabriela Dudziak – Sekretarz Rady

5) Grzegorz Grochowski

6) Bożena Grzywaczewska - Przewodnicząca Rady

7) Krystyna Fornalik

8) Michał Kubiak

9) Wacława Kuczkowska

10) Anita Richert-Kaźmierska

11) Irena Samson - Wiceprzewodnicząca Rady

12) Ludwika Sikorska

13) Helena Turk

14) Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska

15) Jarosław Wierzbicki – Wiceprzewodniczący Rady

 

Wręczenie aktów powołania nastąpiło w dniu 16 grudnia 2015 r.

Gdańska Rada ds. Seniorów jest organem doradczym Prezydenta w sprawach dotyczących osób starszych.

Rada jest reprezentacją organizacji zrzeszających osoby starsze, organizacji społecznych oraz osób fizycznych działających na rzecz poprawy jakości życia osób starszych i instytucji publicznych, które zajmują się problemami osób starszych w Gdańsku.

Gdańska Rada ds. Seniorów jest organem doradczym Prezydenta Miasta Gdańska, stanowiącym forum współdziałania w różnych sferach życia seniorów. W celu zintensyfikowania prac Rada będzie pracowała również w zespołach roboczych. Jednym z pierwszych tematów podjętych przez Radę jest ustalenie i wytypowanie kwestii priorytetowych, którymi Rada zajmie się w obecnej kadencji.

W nowej kadencji Rada spotkała się 2 razy: 8 stycznia i 11 lutego.

metryczka publikacji