BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

II Kadencja (2011-2015)

 Zarządzeniem Nr 1465/11 Prezydent Miasta Gdańska

z dnia 24 października 2011 r. powołał Gdańską Radę ds. Seniorów na kolejną kadencję.


W związku ze zmianą składu Rady, dotychczasowa nazwa "Gdańska Rada Seniorów" uległa zmianie na "Gdańską Radę ds. Seniorów".

Skład Rady:

1.    Bożena Grzywaczewska - Przewodnicząca Rady
2.    Jarosław Wierzbicki - Wiceprzewodniczący Rady
3.    Piotr Czekanowski
4.    Krystyna Fornalik
5.    Wacława Kuczkowska
6.    Janusz Mielczarek
7.    Ludwika Sikorska
8.    Anna Trykosko
9.    Gabriela Dudziak


Rada jest organem doradczym Prezydenta w sprawach dotyczących osób starszych.

Celem działania Rady jest integracja i wspieranie środowiska osób starszych  oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz.

W nowej kadencji Rada spotkała się 14 razy: 7 listopada 2011 r., 9 stycznia 2012 r., 5 marca 2012 r., 14 maja 2012 r., 2 lipca 2012 r., 4 września 2012 r., 22 października 2012 r., 12 listopada 2012 r., 3 grudnia 2012 r., 8 kwietnia 2013 r., 10 czerwca 2013 r., 16 września 2013 r., 21 października 2013 r. oraz 3 lutego 2014 r.


autor: Gabriela Dudziak, Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów

metryczka publikacji