Kontakt

WSPÓŁPRZEWODNICZĄCY GDAŃSKIEJ RADY DZIAłALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Izabela Chorzelska

Wydział Rozwoju Społecznego

ul. Kartuska 5

80-103 Gdańsk

tel: +48 58 323 80 08

Beata Matyjaszczyk

Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych

tel.: +48 501 209 717

 

SEKRETARZ GDAŃSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Referat Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych

Wydział Rozwoju Społecznego

e-mail: GRDPP.sekretarz@gdansk.gda.pl

Metryczka publikacji