BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Uchwała Nr 171 Rady Miasta Gdańska z dnia 2019-04-29
868 KB
w sprawie:
w sprawie nadania nazwy Rondo 4 Czerwca 1989 r..
Akt dodany dnia: 2019-05-06 13:39:15


Uchwała Nr 170 Rady Miasta Gdańska z dnia 2019-04-25
230 KB
w sprawie:
w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "gdański bon żłobkowy" dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańska.
Akt dodany dnia: 2019-04-29 15:02:29


Uchwała Nr 169 Rady Miasta Gdańska z dnia 2019-04-25
118 KB
w sprawie:
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska..
Akt dodany dnia: 2019-05-06 14:55:59


Uchwała Nr 168 Rady Miasta Gdańska z dnia 2019-04-25
101 KB
w sprawie:
w sprawie zmiany nazwy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2019-05-06 14:54:56


Uchwała Nr 167 Rady Miasta Gdańska z dnia 2019-04-25
103 KB
w sprawie:
w sprawie rozwiązania Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2019-05-06 14:54:00


Uchwała Nr 166 Rady Miasta Gdańska z dnia 2019-04-25
107 KB
w sprawie:
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1295/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 1 w Gdańsku, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 28 i Gimnazjum nr 38 w Szkołę Podstawową Specjalną nr 28 w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2019-05-06 14:52:22


*znaleziono 144 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 28.