BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Uchwała Nr 103 Rady Miasta Gdańska z dnia 2019-03-07
100 KB
w sprawie:
w sprawie pomnika księdza Henryka Jankowskiego.
Akt dodany dnia: 2019-03-13 15:34:06


Uchwała Nr 102 Rady Miasta Gdańska z dnia 2019-03-07
104 KB
w sprawie:
w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/70/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi (Księdza Henryka Jankowskiego) oraz Uchwały Nr IX/119/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/70/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi (Księdza Henryka Jankowskiego).
Akt dodany dnia: 2019-03-13 15:32:52


Uchwała Nr 101 Rady Miasta Gdańska z dnia 2019-03-07
99 KB
w sprawie:
w sprawie pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.
Akt dodany dnia: 2019-03-13 15:31:41


Uchwała Nr 100 Rady Miasta Gdańska z dnia 2019-03-07
195 KB
w sprawie:
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska na rok 2019..
Akt dodany dnia: 2019-03-14 13:48:20


Uchwała Nr 99 Rady Miasta Gdańska z dnia 2019-03-07
115 KB
w sprawie:
w sprawie uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej..
Akt dodany dnia: 2019-03-14 13:47:24


Uchwała Nr 98 Rady Miasta Gdańska z dnia 2019-03-07
99 KB
w sprawie:
w sprawie powołania delegatów Miasta Gdańska do stowarzyszenia Związek Miast Nadwiślańskich.
Akt dodany dnia: 2019-03-14 13:45:42


*znaleziono 76 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 15.