BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 1676 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-10-18
83 KB
w sprawie:
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej, którego adresatami są mieszkańcy Gdańska.
Akt dodany dnia: 2019-10-18 14:21:18


Zarządzenie Nr 1674 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-10-17
93 KB
w sprawie:
w sprawie unieważnienia pierwszego ograniczonego przetargu dotyczącego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, położonej w Gdańsku przy ul.Ptasiej .
Akt dodany dnia: 2019-10-17 15:51:27


Zarządzenie Nr 1672 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-10-17
175 KB
w sprawie:
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do użyczenia .
Akt dodany dnia: 2019-10-18 13:51:38


Zarządzenie Nr 1671 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-10-17
148 KB
w sprawie:
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość zabudowaną, stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w użytkowanie w trybie bezprzetargowym .
Akt dodany dnia: 2019-10-17 15:49:15


Zarządzenie Nr 1666 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-10-16
241 KB
w sprawie:
przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury.
Akt dodany dnia: 2019-10-17 11:10:54


Zarządzenie Nr 1664 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-10-16
97 KB
w sprawie:
W sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na 2019 rok, zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2019 rok oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Miasto Gdańsk na 2019 rok.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (143 KB )
  - Załącznik nr 2 (118 KB )
  - Załącznik nr 3 (93 KB )
Akt dodany dnia: 2019-10-17 15:20:56


*znaleziono 1490 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 297.