BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 405 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-03-22
130 KB
w sprawie:
zmieniające zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie użyczenia lokali użytkowych przy ul. Nowiny 2 A w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2019-03-22 14:13:53


Zarządzenie Nr 400 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-03-21
80 KB
w sprawie:
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (102 KB )
Akt dodany dnia: 2019-03-22 13:58:44


Zarządzenie Nr 398 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-03-20
109 KB
w sprawie:
rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.
Akt dodany dnia: 2019-03-20 16:25:32


Zarządzenie Nr 397 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-03-20
124 KB
w sprawie:
wykazu miejsc do prowadzenia sezonowej działalności handlowej na terenie Głównego i Starego Miasta w Gdańsku.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (200 KB )
  - Załącznik nr 2 (1587 KB )
Akt dodany dnia: 2019-03-22 08:43:12


Zarządzenie Nr 396 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-03-20
127 KB
w sprawie:
powołania Komisji przydzielającej sezonowe punkty handlowe dla plastyków na terenie Głównego i Starego Miasta w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2019-03-22 08:39:57


Zarządzenie Nr 388 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-03-19
196 KB
w sprawie:
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony – na cel związany z gospodarką rolną w trybie bezprzetargowym.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (212 KB )
Akt dodany dnia: 2019-03-20 10:47:36


*znaleziono 320 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 63.