BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 735 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-05-14
97 KB
w sprawie:
przyznania Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Fundusz Mobilności” .
Akt dodany dnia: 2019-05-15 13:33:18


Zarządzenie Nr 734 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-05-14
88 KB
w sprawie:
przyznania Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska .
Akt dodany dnia: 2019-05-15 13:31:03


Zarządzenie Nr 733 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-05-14
113 KB
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku.
Akt dodany dnia: 2019-05-15 11:42:43


Zarządzenie Nr 732 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-05-14
116 KB
w sprawie:
rozstrzygnięcia ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-001/19 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”, Działanie 6.1 „Aktywna integracja”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Akt dodany dnia: 2019-05-15 11:31:17


Zarządzenie Nr 731 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-05-14
213 KB
w sprawie:
ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania z zakresu zdrowia publicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska .

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (332 KB )
  - Załącznik nr 2 (489 KB )
  - Załącznik nr 3 (268 KB )
  - Załącznik nr 4 (402 KB )
  - Załącznik nr 5 (338 KB )
  - Załącznik nr 6 (196 KB )
  - Załącznik nr 7 (513 KB )
  - Załącznik nr 8 (267 KB )
Akt dodany dnia: 2019-05-14 19:55:36


Zarządzenie Nr 728 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-05-14
131 KB
w sprawie:
w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert - w drodze zbierania i wyboru ofert.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (201 KB )
Akt dodany dnia: 2019-05-15 13:07:32


*znaleziono 640 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 127.