BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 1311 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-08-14
114 KB
w sprawie:
wdrożenia Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej.
Akt dodany dnia: 2019-08-14 16:43:30


Zarządzenie Nr 1308 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-08-13
524 KB
w sprawie:
ustanowienia: Nagrody i wyróżnień Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników za osiągnięcia i szczególny charakter pracy na rzecz potrzebujących w obszarze usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania oraz w domach pomocy społecznej - „Złota Malwa”.
Akt dodany dnia: 2019-08-14 15:52:00


Zarządzenie Nr 1305 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-08-12
131 KB
w sprawie:
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 867/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.
Akt dodany dnia: 2019-08-14 11:47:33


Zarządzenie Nr 1304 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-08-12
118 KB
w sprawie:
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość stanowiącą zasób Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie przetargu pisemnego ograniczonego.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (109 KB )
Akt dodany dnia: 2019-08-14 12:14:53


Zarządzenie Nr 1235 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-08-09
93 KB
w sprawie:
upoważnienia Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska spraw, w tym do wydawania decyzji, w zakresie zadań związanych z przyznawaniem świadczeń rekompensujących oraz pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom oraz członkom ich rodzin.
Akt dodany dnia: 2019-08-14 13:44:52
Akt uchyla: 1017/16


Zarządzenie Nr 1230 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-08-09
40 KB
w sprawie:
w sprawie zastępstwa podczas nieobecności Prezydenta.
Akt dodany dnia: 2019-08-12 09:58:31


*znaleziono 1136 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 227.