BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 945 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-06-19
371 KB
w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej będącej pasem drogowym drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, której zarządcą jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym pod zastrzeżone miejsce postoju – tzw. „kopertę ”.
Akt dodany dnia: 2019-06-19 13:48:01


Zarządzenie Nr 930 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-06-17
131 KB
w sprawie:
zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie użyczenia lokalu użytkowego przy ul. Wrzosy 21 w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2019-06-18 14:27:02


Zarządzenie Nr 929 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-06-17
135 KB
w sprawie:
zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie oddania do nieodpłatnego używania lokalu użytkowego w budynku socjalnym położonym na węźle integracyjnym Nowa Łódzka (ul. V. Havla) w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2019-06-19 11:55:52


Zarządzenie Nr 928 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-06-17
133 KB
w sprawie:
zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie oddania do nieodpłatnego używania budynku socjalnego położonego na pętli tramwajowej w Gdańsku Jelitkowie.
Akt dodany dnia: 2019-06-19 11:51:08


Zarządzenie Nr 927 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-06-17
79 KB
w sprawie:
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (101 KB )
Akt dodany dnia: 2019-06-18 14:14:26


Zarządzenie Nr 926 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-06-17
174 KB
w sprawie:
w sprawie użyczenia oraz zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego opis lokalu użytkowego położonego przy al. Grunwaldzkiej 53 w Gdańsku przeznaczonego do oddania w użyczenie.
Akt dodany dnia: 2019-06-18 14:19:12


*znaleziono 1011 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 202.