BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 427 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-03-26
141 KB
w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (370 KB )
  - Załącznik nr 2 (275 KB )
Akt dodany dnia: 2019-03-26 15:31:04


Zarządzenie Nr 419 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-03-26
98 KB
w sprawie:
ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym i powiatowym w Gdańsku w 2019 roku.
Akt dodany dnia: 2019-03-26 15:33:58


Zarządzenie Nr 411 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-03-25
64 KB
w sprawie:
utraty mocy Uchwały nr 2/13/01 Zarządu Miasta Gdańska z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia nowych opłat za usługi świadczone przez Zarząd Dróg i Zieleni – jednostka budżetowa w Gdańsku dotyczące dzierżawy płotków, ławek, uzgodnienia dokumentacji, wytyczenia trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego oraz podświetlania nośników reklamowych.
Akt dodany dnia: 2019-03-26 13:14:24
Akt uchyla: Uchwała Nr 2/13/01 Zarządu Miasta Gdańska z dnia 9 stycznia 2001 r.


Zarządzenie Nr 408 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-03-22
1892 KB
w sprawie:
w sprawie ogłoszenia konkursu studenckiego na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.
Akt dodany dnia: 2019-03-26 11:08:11


Zarządzenie Nr 405 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-03-22
130 KB
w sprawie:
zmieniające zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie użyczenia lokali użytkowych przy ul. Nowiny 2 A w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2019-03-22 14:13:53


Zarządzenie Nr 402 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-03-21
218 KB
w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Zabezpieczenie 3 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Miasta Gdańska”.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (252 KB )
Akt dodany dnia: 2019-03-26 15:37:17


*znaleziono 402 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 80.