BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 65 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-01-15
286 KB
w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców.
Akt dodany dnia: 2019-01-17 07:26:55


Zarządzenie Nr 64 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-01-15
283 KB
w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców.
Akt dodany dnia: 2019-01-17 07:30:13


Zarządzenie Nr 63 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-01-15
247 KB
w sprawie:
rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu spłaty wierzytelności Gdańskich Nieruchomości samorządowego zakładu budżetowego w Gdańsku..
Akt dodany dnia: 2019-01-17 09:26:57


Zarządzenie Nr 62 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-01-15
204 KB
w sprawie:
w sprawie ogłoszenia żałoby w mieście Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2019-01-16 09:13:51


Zarządzenie Nr 59 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-01-14
62 KB
w sprawie:
przekazania środka trwałego Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni.
Akt dodany dnia: 2019-01-16 11:14:03


Zarządzenie Nr 57 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-01-11
131 KB
w sprawie:
zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie użyczenia lokalu użytkowego przy ul. Powroźniczej 13/15-16/17 w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2019-01-15 15:11:10


*znaleziono 43 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 8.