BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 1483 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-09-13
95 KB
w sprawie:
w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na 2019 rok, zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2019 rok oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Miasto Gdańsk na 2019 rok.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (138 KB )
  - Załącznik nr 2 (113 KB )
  - Załącznik nr 3 (112 KB )
  - Załącznik nr 4 (98 KB )
Akt dodany dnia: 2019-09-13 17:42:22


Zarządzenie Nr 1475 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-09-12
67 KB
w sprawie:
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (68 KB )
Akt dodany dnia: 2019-09-16 10:35:02


Zarządzenie Nr 1474 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-09-12
67 KB
w sprawie:
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym..

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (68 KB )
Akt dodany dnia: 2019-09-13 07:42:42


Zarządzenie Nr 1470 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-09-11
49 KB
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku do sprawowania kontroli wstępnej i bieżącej w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości.
Akt dodany dnia: 2019-09-16 10:32:41
Akt nowelizuje: 1459/19


Zarządzenie Nr 1469 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-09-11
47 KB
w sprawie:
w sprawie zastępstwa podczas nieobecności Prezydenta.
Akt dodany dnia: 2019-09-16 10:17:15


Zarządzenie Nr 1466 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-09-10
125 KB
w sprawie:
w sprawie stwierdzenia przejścia na mocy prawa na własność Gminy Miasta Gdańska pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogomym.
Akt dodany dnia: 2019-09-11 11:48:47


*znaleziono 1605 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 320.