BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 1399 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-08-09
43 KB
w sprawie:
w sprawie umorzenia wierzytelności Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku - jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdańska.
Akt dodany dnia: 2018-08-13 10:29:41


Zarządzenie Nr 1390 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-08-08
116 KB
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.
Akt dodany dnia: 2018-08-10 14:25:34
Akt nowelizuje: 2190/17, 385/18, 614/18, 684/18, 815/18


Zarządzenie Nr 1389 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-08-08
97 KB
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie wdrażania założeń zawartych w dokumencie "Gdańsk Programy Operacyjne 2023".
Akt dodany dnia: 2018-08-08 12:29:44


Zarządzenie Nr 1388 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-08-07
80 KB
w sprawie:
przyznania Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Fundusz Mobilności” .
Akt dodany dnia: 2018-08-08 10:10:46


Zarządzenie Nr 1371 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-08-06
206 KB
w sprawie:
przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury .
Akt dodany dnia: 2018-08-06 14:11:09


Zarządzenie Nr 1365 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-08-06
68 KB
w sprawie:
w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert - w drodze zbierania i wyboru ofert.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (148 KB )
Akt dodany dnia: 2018-08-07 11:13:10


*znaleziono 1225 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 244.