BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 20172 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-12-21
25 KB
w sprawie:
nie podlega publikacji – sprawy wewnętrzne urzędu.
Akt dodany dnia: 2019-01-21 15:47:25


Zarządzenie Nr 2109 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-12-31
93 KB
w sprawie:
zmian w budżecie Miasta Gdańska na 2018 rok oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Miasto Gdańsk na 2018 rok.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (120 KB )
  - Załącznik nr 2 (120 KB )
  - Załącznik nr 3 (104 KB )
Akt dodany dnia: 2019-02-04 15:20:20


Zarządzenie Nr 2108 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-12-31
397 KB
w sprawie:
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców tych lokali .
Akt dodany dnia: 2019-01-15 16:01:37


Zarządzenie Nr 2107 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-12-31
42 KB
w sprawie:
w sprawie odpisania z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku należności i nadpłat przedawnionych.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (41 KB )
  - Załącznik nr 2 (43 KB )
Akt dodany dnia: 2019-01-09 16:21:08


Zarządzenie Nr 2106 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-12-31
50 KB
w sprawie:
w sprawie odpisania z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku należności i nadpłat przedawnionych.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (38 KB )
  - Załącznik nr 2 (41 KB )
Akt dodany dnia: 2019-01-09 10:52:14


Zarządzenie Nr 2105 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-12-31
41 KB
w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy odpłatnego użytkowania nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska.
Akt dodany dnia: 2019-01-15 15:59:18


*znaleziono 2106 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 421.