Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

Szukaj

kontakt: baw@gdansk.gda.pl

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 2201 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2017-12-29
w sprawie:
w sprawie odpisania z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku należności i nadpłat przedawnionych.
Akt dodany dnia: 2018-02-02 15:12:21


Zarządzenie Nr 2200 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2017-12-29
w sprawie:
w sprawie odpisania z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku należności i nadpłat przedawnionych.
Akt dodany dnia: 2018-02-02 15:10:48


Zarządzenie Nr 2199 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2017-12-29
w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej będącej pasem drogowym drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, której zarządcą jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym pod ogródek przydomowy.
Akt dodany dnia: 2018-01-03 14:39:09


Zarządzenie Nr 2198 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2017-12-29
w sprawie:
zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2017 i zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2017 rok.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (0 KB )
  - Załącznik nr 2 (0 KB )
  - Załącznik nr 3 (0 KB )
  - Załącznik nr 4 (0 KB )
Akt dodany dnia: 2018-01-05 13:15:13


Zarządzenie Nr 2197 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2017-12-29
w sprawie:
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej .
Akt dodany dnia: 2018-01-25 14:17:31


Zarządzenie Nr 2196 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2017-12-29
w sprawie:
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonych do użyczenia na rzecz Konsorcjum składającego się z: "Granaria Development Gdańsk" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Hotel "Granaria Gdańsk" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz "Granaria Development Gdańsk Bis" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie .
Akt dodany dnia: 2018-01-25 14:14:59


*znaleziono 2196 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 439.