Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

Szukaj

kontakt: baw@gdansk.gda.pl

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 2046 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2016-12-30
w sprawie:
wprowadzenia do użytku służbowego "Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych".
Akt dodany dnia: 2017-03-01 16:29:50
Akt uchyla: 1780/10


Zarządzenie Nr 2045 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2016-12-30
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2017-02-15 11:56:59


Zarządzenie Nr 2044 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2016-12-30
w sprawie:
w sprawie odpisania z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku należności i nadpłat przedawnionych.
Akt dodany dnia: 2017-02-02 17:06:19


Zarządzenie Nr 2043 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2016-12-30
w sprawie:
w sprawie odpisania z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku należności i nadpłat przedawnionych.
Akt dodany dnia: 2017-02-02 17:04:49


Zarządzenie Nr 2042 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2016-12-30
w sprawie:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2017-02-10 12:18:18


Zarządzenie Nr 2041 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2016-12-30
w sprawie:
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej .
Akt dodany dnia: 2017-01-30 11:45:13


*znaleziono 2046 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 409.