Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

Szukaj

kontakt: baw@gdansk.gda.pl

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 1970 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2015-12-31
w sprawie:
zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2015 i zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2015 rok.
Akt dodany dnia: 2016-01-14 14:48:41


Zarządzenie Nr 1969 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2015-12-31
w sprawie:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Ogólnokształcących Szkół Sportowych, ul.Kołobrzeska 77.
Akt dodany dnia: 2016-01-18 11:42:06


Zarządzenie Nr 1968 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2015-12-31
w sprawie:
wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (0 KB )
  - Załącznik nr 2 (0 KB )
  - Załącznik nr 3 (0 KB )
  - Załącznik nr 4 (0 KB )
  - Załącznik nr 5 (0 KB )
  - Załącznik nr 6 (0 KB )
Akt dodany dnia: 2016-01-12 12:03:50


Zarządzenie Nr 1967 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2015-12-31
w sprawie:
zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za 1 Mg odpadów przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku za przyjęcie do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Gdańsku – Szadółkach.
Akt dodany dnia: 2016-01-07 12:33:38


Zarządzenie Nr 1966 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2015-12-31
w sprawie:
w sprawie upoważnienia dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska – jednostki budżetowej, do jednoosobowego działania w imieniu Gminy Miasta Gdańska w zakresie objętym działalnością statutową w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych na usługi na potrzeby bieżącej działalności jednostki przewidziane do realizacji w okresie kilku lat budżetowych.
Akt dodany dnia: 2016-08-04 14:21:37


Zarządzenie Nr 1965 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2015-12-31
w sprawie:
upoważnienia do przeprowadzenia postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych , których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO oraz jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdańska w zakresie zawierania umów związanych z tymi postępowaniami..
Akt dodany dnia: 2016-01-05 11:40:08
Akt nowelizuje: 1522/15


*znaleziono 2466 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 493.