Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

Szukaj

kontakt: baw@gdansk.gda.pl

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Uchwała Nr 1454 Rady Miasta Gdańska z dnia 2014-10-30
w sprawie:
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie nadania imienia „Krzysztofa Kolbergera” IX Liceum Ogólnokształcącemu w Gdańsku przy ul. Wilka-Krzyżanowskiego 8.
Akt dodany dnia: 2014-11-14 14:35:45
Akt nowelizuje: LVI/1322/14


Uchwała Nr 1453 Rady Miasta Gdańska z dnia 2014-10-30
w sprawie:
zmiany nazwy Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 30 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1/6.
Akt dodany dnia: 2014-11-14 14:33:49


Uchwała Nr 1452 Rady Miasta Gdańska z dnia 2014-10-30
w sprawie:
przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2015 – 2020.
Akt dodany dnia: 2014-11-14 14:32:15


Uchwała Nr 1451 Rady Miasta Gdańska z dnia 2014-10-30
w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.
Akt dodany dnia: 2014-11-14 14:28:50
Akt nowelizuje: XLVIII/1071/14 ; L/1141/14


Uchwała Nr 1450 Rady Miasta Gdańska z dnia 2014-10-30
w sprawie:
upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Akt dodany dnia: 2014-11-14 14:26:23


Uchwała Nr 1449 Rady Miasta Gdańska z dnia 2014-10-30
w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.
Akt dodany dnia: 2014-11-14 14:22:58
Akt nowelizuje: XLII/980/13 ; XLV/993/13 ; LIII/1220/14


*znaleziono 419 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 83.