Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

Szukaj

kontakt: baw@gdansk.gda.pl

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 1957 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2014-12-30
w sprawie:
zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie M. Gdańsk i gdańskim (I)” .
Akt dodany dnia: 2016-01-15 13:40:43
Akt nowelizuje: Z. PMG Nr 1244/15


Zarządzenie Nr 1771 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2014-12-31
w sprawie:
w sprawie odpisania należności i nadpłat przedawnionych.
Akt dodany dnia: 2015-01-21 11:56:40


Zarządzenie Nr 1770 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2014-12-31
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku do prowadzenia, w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska, postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej i wydawania decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów w toku tych postępowań.
Akt dodany dnia: 2015-01-05 09:35:59
Akt nowelizuje: 1964/09


Zarządzenie Nr 1769 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2014-12-31
w sprawie:
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2014 rok.
Akt dodany dnia: 2015-01-07 16:58:36


Zarządzenie Nr 1768 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2014-12-31
w sprawie:
zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2014.
Akt dodany dnia: 2015-01-07 16:59:38


Zarządzenie Nr 1767 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2014-12-31
w sprawie:
zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2014 i zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2014 rok.
Akt dodany dnia: 2015-01-09 13:47:30


*znaleziono 1768 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 353.