Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

Szukaj

kontakt: baw@gdansk.gda.pl

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Uchwała Nr 1055 Rady Miasta Gdańska z dnia 2013-12-16
w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku .
Akt dodany dnia: 2014-01-02 12:06:01
Akt nowelizuje: XXXIV/736/13


Uchwała Nr 1054 Rady Miasta Gdańska z dnia 2013-12-16
w sprawie:
wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku .
Akt dodany dnia: 2014-01-02 11:59:22


Uchwała Nr 1053 Rady Miasta Gdańska z dnia 2013-12-16
w sprawie:
wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2014-01-02 11:56:03


Uchwała Nr 1052 Rady Miasta Gdańska z dnia 2013-12-16
w sprawie:
wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2014-01-02 11:50:47


Uchwała Nr 1051 Rady Miasta Gdańska z dnia 2013-12-16
w sprawie:
uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną”.
Akt dodany dnia: 2014-01-02 11:46:35
Akt uchyla: XIX/327/11 ; XXIV/488/12


Uchwała Nr 1050 Rady Miasta Gdańska z dnia 2013-12-16
w sprawie:
przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2014 – 2018.
Akt dodany dnia: 2014-01-02 11:42:19
Akt uchyla: XLIV/1253/09


*znaleziono 336 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 67.