Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

Szukaj

kontakt: baw@gdansk.gda.pl

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Uchwała Nr 719 Rady Miasta Gdańska z dnia 2012-12-17
w sprawie:
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska na rok 2013.
Akt dodany dnia: 2013-01-04 08:42:17


Uchwała Nr 718 Rady Miasta Gdańska z dnia 2012-12-17
w sprawie:
przyjęcia „Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014”.
Akt dodany dnia: 2013-01-04 08:36:30
Akt uchyla: XL VII/1313/10


Uchwała Nr 717 Rady Miasta Gdańska z dnia 2012-12-17
w sprawie:
nadania numerów porządkowych przedszkolu i szkołom wchodzącym w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Góreckiego 16 .
Akt dodany dnia: 2013-01-04 08:28:46


Uchwała Nr 716 Rady Miasta Gdańska z dnia 2012-12-17
w sprawie:
zmiany numeru Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 31 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dębinki 7.
Akt dodany dnia: 2013-01-04 08:22:58


Uchwała Nr 715 Rady Miasta Gdańska z dnia 2012-12-17
w sprawie:
nadania numeru szkole podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Tęczowej 1.
Akt dodany dnia: 2013-01-04 08:18:21


Uchwała Nr 714 Rady Miasta Gdańska z dnia 2012-12-17
w sprawie:
zmiany nazwy Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 30 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1/6 .
Akt dodany dnia: 2013-01-04 08:12:34


*znaleziono 303 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 60.