Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

Szukaj

kontakt: baw@gdansk.gda.pl

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 11886 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2012-12-07
w sprawie:
w sprawie zezwolenia Okręgowej Izbie Radców Prawnych ul. Nowe Ogrody 35 80-803 Gdańsk na używanie w obrocie nazwy Gdańsk w słowno-graficznym znaku towarowym „OIRP GDAŃSK”.
Akt dodany dnia: 2013-01-29 13:27:30


Zarządzenie Nr 2008 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2012-12-31
w sprawie:
w sprawie dokonania odpisu należności Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul.Marynarki Polskiej .
Akt dodany dnia: 2013-02-05 11:56:48


Zarządzenie Nr 2007 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2012-12-31
w sprawie:
w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla samochodów prywatnych używanych do celów służbowych w I kwartale 2013 r..
Akt dodany dnia: 2013-01-23 15:40:05


Zarządzenie Nr 2006 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2012-12-31
w sprawie:
w sprawie odpisania należności przedawnionych .
Akt dodany dnia: 2013-01-16 10:12:05


Zarządzenie Nr 2005 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2012-12-31
w sprawie:
zmieniajace zarzadzenie w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli łącznie z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska lub Sekretarzem Miasta Gdańska w imieniu Gminy Miasta Gdańska w zakresie zawierania umów o zamówienie publiczne..
Akt dodany dnia: 2013-01-02 14:36:18
Akt nowelizuje: 1113/11


Zarządzenie Nr 2004 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2012-12-31
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,których wartość szacunkowanie przekracza równowartości 14000 Euro oraz jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdańska w zakresie zawierania umów związanych z tymi postępowaniami..
Akt dodany dnia: 2013-01-02 14:32:01
Akt nowelizuje: 1112/11


*znaleziono 2314 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 462.