Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

Szukaj

kontakt: baw@gdansk.gda.pl

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Uchwała Nr 416 Rady Miasta Gdańska z dnia 2011-12-22
w sprawie:
zmiany Uchwały Nr VI/54/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.
Akt dodany dnia: 2012-01-03 14:04:04
Akt nowelizuje: VI/54/11 IX/117/11 XI/159/11 XX/376/11


Uchwała Nr 415 Rady Miasta Gdańska z dnia 2011-12-22
w sprawie:
udzielenia dotacji Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej.
Akt dodany dnia: 2012-01-03 14:00:15


Uchwała Nr 414 Rady Miasta Gdańska z dnia 2011-12-22
w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Integracyjno – Rodzinnemu - placówce socjalizacyjnej.
Akt dodany dnia: 2012-01-03 13:56:45
Akt nowelizuje: XLVI/1290/10 XVI/261/11


Uchwała Nr 413 Rady Miasta Gdańska z dnia 2011-12-22
w sprawie:
nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu im. Karola Olgierda Borchardta - placówce interwencyjnej.
Akt dodany dnia: 2012-01-03 13:53:00
Akt uchyla: XVIII/451/07 XXXVII/1090/09


Uchwała Nr 412 Rady Miasta Gdańska z dnia 2011-12-22
w sprawie:
zmiany uchwały Nr XVI/501/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie zawarcia Porozumień Międzygminnych pomiędzy Miastem Gdańsk a Miastem Sopot, Miastem Pruszcz Gdański, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Kolbudy, Gminą Żukowo o przejęcie przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego.
Akt dodany dnia: 2012-01-03 13:49:38
Akt nowelizuje: XVI/501/2003


Uchwała Nr 411 Rady Miasta Gdańska z dnia 2011-12-22
w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Gdańska w sprawie przejęcia od Wojewody zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Gdańska.
Akt dodany dnia: 2012-01-03 13:15:39


*znaleziono 384 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 76.