Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

Szukaj

kontakt: baw@gdansk.gda.pl

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 1821 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2011-12-30
w sprawie:
wprowadzenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2012-01-25 13:44:29


Zarządzenie Nr 1820 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2011-12-30
w sprawie:
uchylające Zarządzenie Nr 1294/2010 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie umundurowania strażników Straży Miejskiej w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2012-01-17 13:09:15


Zarządzenie Nr 1819 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2011-12-30
w sprawie:
w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości stawek bazowych najmu komunalnych lokali użytkowych, wyników badania rynku najmu lokali użytkowych i garaży za rok 2011. .

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (0 KB )
  - Załącznik nr 2 (0 KB )
  - Załącznik nr 3 (0 KB )
Akt dodany dnia: 2012-01-18 09:46:57


Zarządzenie Nr 1818 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2011-12-30
w sprawie:
zwolnienia z opłat za postój w porcie jachtowym „ Marina Gdańska” i przy nabrzeŜu Motławy administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2012-01-03 12:53:31


Zarządzenie Nr 1817 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2011-12-30
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie działań podejmowanych dla realizacji celów operacyjnych i szczegółowych w roku 2010 oraz planowane na lata 2011 – 2013 Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010 – 2013 oraz określenia zasad sprawozdawczości Programu.
Akt dodany dnia: 2012-01-17 15:09:29
Akt nowelizuje: 173/10


Zarządzenie Nr 1816 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2011-12-30
w sprawie:
powołania Jednostki Wdrożenia Projektu (PIU) w związku z wymogami w zakresie Umowy Finansowej - Polska – Kredyt Ramowy na Finansowanie Infrastruktury Miejskiej w Gdańsku, zwartej pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Miastem Gdańsk.
Akt dodany dnia: 2011-12-30 14:01:05


*znaleziono 2209 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 441.