Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

Szukaj

kontakt: baw@gdansk.gda.pl

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 2044 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2010-12-31
w sprawie:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych - Zakładowi Budżetowemu w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2011-05-04 13:58:35


Zarządzenie Nr 2043 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2010-12-31
w sprawie:
ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu - Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o..
Akt dodany dnia: 2011-05-02 11:52:17
Akt uchyla: 1294/08


Zarządzenie Nr 2042 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2010-12-31
w sprawie:
ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu zatrudnionego na stanowisku Dyrektora Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku..
Akt dodany dnia: 2011-05-02 11:43:03
Akt uchyla: 841/08


Zarządzenie Nr 2041 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2010-12-31
w sprawie:
zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie określenia zasad umieszczenia nośników reklamy i szyldów na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska oraz ustalania opłat z tego tytułu .
Akt dodany dnia: 2011-01-12 11:35:45
Akt nowelizuje: 1391/06


Zarządzenie Nr 2040 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2010-12-31
w sprawie:
zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku na rok 2010.
Akt dodany dnia: 2011-01-12 16:04:10


Zarządzenie Nr 2039 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2010-12-31
w sprawie:
zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez miasto Gdańsk na rok 2010.
Akt dodany dnia: 2011-01-12 16:11:05


*znaleziono 2378 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 475.