BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

        Szukaj        

kontakt: baw@gdansk.gda.pl


 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 695 Zarządu Miasta Gdańska z dnia 1998-12-31
66 KB
w sprawie:
zmiany układu wykonawczego wydatków własnych budżetu Miasta Gdańska i wydatków zleconych zadań z zakresu administracji rządowej na 1998 rok..
Akt dodany dnia: 1998-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 694 Zarządu Miasta Gdańska z dnia 1998-12-31
73 KB
w sprawie:
zmian w budżecie miasta Gdańska na rok 1998..
Akt dodany dnia: 1998-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 693 Zarządu Miasta Gdańska z dnia 1998-12-29
23 KB
w sprawie:
powołania Komisji Opiniującej przyznawanie środków finansowych z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych oraz ustalenia terminu składania wniosków w konkursie graniowym..
Akt dodany dnia: 1998-12-29 00:00:00


Zarządzenie Nr 692 Zarządu Miasta Gdańska z dnia 1998-12-29
26 KB
w sprawie:
ustalenia i podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, położonej w Gdańsku przy ul. Partyzantów.
Akt dodany dnia: 1998-12-29 00:00:00


Zarządzenie Nr 691 Zarządu Miasta Gdańska z dnia 1998-12-29
29 KB
w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, położonej w Gdańsku-Oliwie przy ul. Siemiradzkie- go 10, przeznaczonej do zamiany..
Akt dodany dnia: 1998-12-29 00:00:00


Zarządzenie Nr 690 Zarządu Miasta Gdańska z dnia 1998-12-29
27 KB
w sprawie:
ustalenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, położonej w Gdańsku przy ul. Mostowej 3.
Akt dodany dnia: 1998-12-29 00:00:00


*znaleziono 695 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 138.