Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

Szukaj

kontakt: baw@gdansk.gda.pl

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Uchwała Nr 1612 Rady Miasta Gdańska z dnia 2005-12-22
w sprawie:
zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska.
Akt dodany dnia: 2005-12-22 00:00:00


Uchwała Nr 1611 Rady Miasta Gdańska z dnia 2005-12-22
w sprawie:
zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska.
Akt dodany dnia: 2005-12-22 00:00:00


Uchwała Nr 1610 Rady Miasta Gdańska z dnia 2005-12-22
w sprawie:
wyodrębnienia na rok 2006 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych.
Akt dodany dnia: 2005-12-22 00:00:00


Uchwała Nr 1609 Rady Miasta Gdańska z dnia 2005-12-22
w sprawie:
udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Akt dodany dnia: 2005-12-22 00:00:00


Uchwała Nr 1608 Rady Miasta Gdańska z dnia 2005-12-22
w sprawie:
wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Pomorski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2005-12-22 00:00:00


Uchwała Nr 1607 Rady Miasta Gdańska z dnia 2005-12-22
w sprawie:
wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2005-12-22 00:00:00


*znaleziono 582 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 116.