Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

Szukaj

kontakt: baw@gdansk.gda.pl

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Uchwała Nr 1038 Rady Miasta Gdańska z dnia 2004-12-22
w sprawie:
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr XXVIII/913/04 w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z terenu miasta Gdańska w roku akademickim 2004 - 2005, w ramach działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.
Akt dodany dnia: 2004-12-22 00:00:00


Uchwała Nr 1037 Rady Miasta Gdańska z dnia 2004-12-22
w sprawie:
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mających siedzibę w Gdańsku i Sopocie, umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2004/2005.
Akt dodany dnia: 2004-12-22 00:00:00


Uchwała Nr 1036 Rady Miasta Gdańska z dnia 2004-12-22
w sprawie:
wystąpienia Miasta Gdańska ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich z siedzibą w Łodzi.
Akt dodany dnia: 2004-12-22 00:00:00


Uchwała Nr 1035 Rady Miasta Gdańska z dnia 2004-12-22
w sprawie:
wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2004-12-22 00:00:00


Uchwała Nr 1034 Rady Miasta Gdańska z dnia 2004-12-22
w sprawie:
zmiany uchwały Nr XXIX/944/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2004 roku w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2004-12-22 00:00:00


Uchwała Nr 1033 Rady Miasta Gdańska z dnia 2004-12-22
w sprawie:
wyrażenia woli sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi spółce działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2004-12-22 00:00:00


*znaleziono 486 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 97.