Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

Szukaj

kontakt: baw@gdansk.gda.pl

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 1969 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2009-12-31
w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. .

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 ( 0 KB )
  - Załącznik nr 2 ( 0 KB )
Akt dodany dnia: 2009-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 1968 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2009-12-31
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia „Procedury pomocy dziecku krzywdzonemu.
Akt dodany dnia: 2009-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 1967 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2009-12-31
w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wysokości stawek bazowych najmu komunalnych lokali użytkowych, wyników badania rynku najmu lokali użytkowych i garaży za rok 2008 i 2009. .

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 ( 0 KB )
Akt dodany dnia: 2009-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 1966 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2009-12-31
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką – dla kandydatów ubiegających się o wykonywanie przewozu taksówką na obszarze miasta Gdańska oraz ustalenia regulaminu działania komisji egzaminacyjnej.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 ( 0 KB )
  - Załącznik nr 2 ( 0 KB )
  - Załącznik nr 3 ( 0 KB )
  - Załącznik nr 4 ( 0 KB )
Akt dodany dnia: 2009-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 1965 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2009-12-31
w sprawie:
upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku do prowadzenia, w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska, postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej i wydawania postanowień administracyjnych oraz innych dokumentów w toku tych postępowań. .
Akt dodany dnia: 2009-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 1964 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2009-12-31
w sprawie:
upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku do prowadzenia, w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska, postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej i wydawania decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów w toku tych postępowań. .
Akt dodany dnia: 2009-12-31 00:00:00


*znaleziono 1969 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 393.