BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

        Szukaj        

kontakt: baw@gdansk.gda.pl


 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 2023 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2008-12-31
22 KB
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia „Procedury Pomocy Dziecku Krzywdzonemu.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 ( 398 KB )
Akt dodany dnia: 2008-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 2020 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2008-12-31
187 KB
w sprawie:
ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska na 2009 rok..
Akt dodany dnia: 2008-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 2018 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2008-12-31
67 KB
w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących pasami drogowymi dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym pod zastrzeżone miejsce postoju – tzw. a „ kopertę ”.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 ( 54 KB )
  - Załącznik nr 2 ( 260 KB )
Akt dodany dnia: 2008-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 2017 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2008-12-31
66 KB
w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 ( 53 KB )
  - Załącznik nr 2 ( 986 KB )
Akt dodany dnia: 2008-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 2016 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2008-12-31
20 KB
w sprawie:
podlega ustawie o ochronie danych osobowych.
Akt dodany dnia: 2008-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 2015 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2008-12-31
27 KB
w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa szczególnego panu Zbigniewowi Pancerowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku przy ul. Wyzwolenia 8, do przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na składanie wniosków o dofinansowanie projektu działań społecznych PRIORYTET IX i do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie tego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013.
Akt dodany dnia: 2008-12-31 00:00:00


*znaleziono 1816 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 363.