Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

Szukaj

kontakt: baw@gdansk.gda.pl

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 1359 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2003-12-31
w sprawie:
rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2003-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 1358 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2003-12-31
w sprawie:
ustalenia wykazu jednostek pomocniczych, jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych z udziałem Miasta Gdańska oraz miejskich służb, inspekcji i straży.
Akt dodany dnia: 2003-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 1357 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2003-12-31
w sprawie:
zatwierdzenia wysokości dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2004.
Akt dodany dnia: 2003-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 1356 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2003-12-31
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do przeprowadzania postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 6.000 EURO oraz składania oświadczeń woli łącznie z Zastępcą Prezydenta Mia.
Akt dodany dnia: 2003-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 1355 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2003-12-31
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli łącznie z Wiceprezydentem Miasta Gdańska w imieniu Gminy Miasta Gdańska w zakresie zawierania umów o zamówienie publiczne.
Akt dodany dnia: 2003-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 1354 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2003-12-31
w sprawie:
przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2003-12-31 00:00:00


*znaleziono 1351 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 270.