Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

Szukaj

kontakt: baw@gdansk.gda.pl

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 185 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2002-12-31
w sprawie:
ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska do Spraw Zamówień Publicznych.
Akt dodany dnia: 2002-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 184 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2002-12-31
w sprawie:
zmiany Uchwały Nr 14/37/95 Zarządu Miasta Gdańska z dnia 7 lutego 1995 r. w sprawie powołania komitetu do spraw zbiórki i podziału środków zebranych po pożarze Hali Widowiskowej Stoczni Gdańskiej.
Akt dodany dnia: 2002-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 183 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2002-12-31
w sprawie:
przekazania środków trwałych (lokali mieszkalnych zakupionych przez Gminę Miasta Gdańska) Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk-śródmieście Zakład Budżetowy w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2002-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 182 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2002-12-31
w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych - Zakładu Budżetowego w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2002-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 181 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2002-12-31
w sprawie:
powołania Dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Zakładu Budżetowego w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2002-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 180 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2002-12-30
w sprawie:
przyznania dotacji z budżetu Miasta Gdańska dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań Miasta z zakresu pomocy społecznej na rok 2003.
Akt dodany dnia: 2002-12-30 00:00:00


*znaleziono 305 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 60.